عضویت
TELMORSE.COM اولین شبکه اجتماعی هتل های ایران
شبکه اجتماعی TELMORSE.COM
اولین و جامعترین شبکه اجتماعی برای معرفی هتل ها و پرسنل هتل ها می باشد که با رویکرد نشر فرهنگ گردشگری و استفاده از اماکن عمومی شهرها و مناطق مختلف ایجاد شده است تا رونق کسب و کار هتل و هتلداری را در بر داشته باشد
در همین راستا با عضو گیری و دعوت دوستانتان سفره بزرگ خانواده هتلداری را به خانه های مردم انتقال دهید تا در سفرهایشان از امکانات و خدمات هتل ها با اطلاعات کامل استفاده نمایند.